Οικογένεια Ευάγγελου – Ναυσικάς Παπανικολάτου (Δημοτολόγια 1957)

Το 1957 ο Κωνσταντής Παπανικολάτος είχε χάσει την ιθαγένειά του και για αυτό (κακώς) δεν είχε καταχωρηθεί στην οικογενειακή μερίδα της Κοινότητας Φάρσων όπου αναφέρεται όλη η υπόλοιπη οικογένεια.

New Doc 28_1-1New Doc 29_1-1